Vad är Ki-Aikido?

Ki-Aikido, eller Shin Shin Toitsu Aikido, är en aikidostil som tränas inom organisationen Ki No Kenkyukai. Aikido är en modern rörelsekonst som har utvecklats ur äldre japanska kampkonster. Aikidoträningen är mångsidig och inkluderar såväl andning och koncentration som krävande koordinationsövningar. Orden Ai-Ki-Do är japanska och betyder ungefär ”Vägen (Do) till Harmoni (Ai) med Livsenergin (Ki)” och träningen syftar ytterst till att lära ut en metod för att förena kropp och sinne. Resultatet blir i bästa fall meditation i rörelse. Aikido blir också ett självförsvar såtillvida att den går ut på att skapa ett sammanhang där attack försvinner som ett alternativ. Aikido är med andra ord en kreativ rörelsekonst snarare än ett reaktivt självförsvar.

bild2

Vad får jag ut av träningen?
Att träna Aikido innebär att öva förmågan att på ett både avspänt och effektivt satt hantera komplicerade situationer. Träningen kan vara både rolig och lekfull, krävande och utmanande. Men du behöver inte vara vig eller ha en bra kondition för att börja. Alla kan delta i träningen på sin egen nivå och träna med varandra utifrån det. I takt med den ökade medvetenheten om sambandet mellan kropp och sinne blir rörelserna harmoniska och vackra, en rörelsekonst. Regelbunden träning ger också bonuseffekter som bättre kondition, styrka, smidighet, uthållighet och kroppsmedvetenhet.

bild3

Hur går träningen till?
Ett normalt träningspass pågår i en och en halv till två timmar. Träningen inleds med enkla övningar som efterhand byggs på och blir alltmer komplicerade. Aikido tränas på egen hand, med en eller flera partners, eller med vapen som svärd, stav och kniv. Fallträning ar mycket grundläggande for att undvika skador. Vi tränar barfota och i budodräkt, men vanliga oömma kläder går bra i början. Aikido kan tränas i alla åldrar och tjejer och killar tränar tillsammans. Den som tränar regelbundet kommer med jämna mellanrum att visa upp sina färdigheter på en s.k. ”gradering”.